Chuyển hàng tiểu ngạch từ Quảng Đông, Trung Quốc về Việt Nam

Chuyển hàng tiểu ngạch từ Quảng Đông, Trung Quốc tới Việt Nam nhanh, hiệu quả Nguồn cung cấp hàng hóa Trung Quốc rất rộng lớn, chia ra rất rõ ràng mỗi tỉnh đều có khu công nghiệp sản xuất riêng biệt từng mặt hàng. Ví dụ như TP Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nơi đây được biết...