thủ tục hải quan tại Hà Nội

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu, chính sách thuế

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu, chính sách thuế cho mặt hàng gạo và chế phẩm sinh học khử mùi hôi phòng 1. Đối với mặt hàng gạo 1.1. Về chính sách mặt hàng - Mặt hàng “gạo” không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013...

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu gạo từ Đài Loan

Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu gạo từ Đài Loan Doanh nghiệp  cần nhập khẩu gạo từ Đài Loan về, vậy giấy tờ và thủ tục như thế nào để thông quan. qua tìm hiểu thì yêu cầu kho bãi là phải có ít nhất 1 kho chuyên dùng chứa được ít nhất 5.000 tấn thóc, phù hợp quy chuẩn...