Tag : nhập khẩu thép

Các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng với thủ tục nhập khẩu thép

Các trường hợp miễn kiểm tra chất lượng với thủ tục nhập khẩu thép được

Hỏi: Công ty có nhập khẩu các sản phẩm thép hợp kim và không hợp kim về để làm khuôn mẫu. Các sản phẩm thuộc mã HS code: 72283010; 72269190; 72269110; 72141021; 72085100; 72283090. Các sản phẩm thép này trước đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN . Công ty xin hỏi các […]