Dịch vụ xuất nhập hàng hóa và thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam Lạng Sơn

Dịch vụ xuất nhập hàng hóa và thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam Lạng Sơn Cửa khẩu phụ Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam) đối diện là cửa khẩu Lũng Vài (trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc). Công ty bưu vận Quốc...