Chuyển hàng đi Campuchia

Thủ tục cấp giấy phép vận tải qua biên giới

 Thủ tục cấp giấy phép vận tải qua biên giới. [caption id="attachment_5192" align="alignnone" width="998"] Thủ tục cấp giấy phép qua biên giới Lào, Campuchia và Việt Nam[/caption] Phương pháp thực hiện cấp giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Trình tự thực hiện: a) Nộp hồ sơ : Tổ chức, cá nhân nộp hồ...