Ho so xin giay phep nhap khau hang hoa

Tư vấn về Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm- Indochina Post

Tư vấn về Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm- Indochina Post Indochina Post cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu của Bộ y tế nhanh gọn ,tiết kiệm. Căn cứ vào: Luật An toàn thực phẩm số 55/2010 Nghị định số 38/2012/NĐCP Thông tư 26/2012/TT-BYT và căn cứ vào...

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ y tế

Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Y tế cấp Indochina Post xin cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu của Bộ Y Tế nhanh gọn, tiết kiệm. Chúng tôi căn cứ vào các bộ luật, nghị định và thông tư của Chính phủ:...