Indochina Post – Đại lý Hải Quan được Tổng cục Hải quan cấp phép

Indochina Post – Đại lý Hải quan được Tổng cục Hải quan cấp phép. Công ty vận chuyển bưu chính Đông Dương - Indochina Post được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính chính thức cấp chứng nhận là Đại lý Hải quan. [caption id="attachment_953" align="alignleft" width="300"] Indochina Post - đại lý Hải quan được Tổng cục Hải quan cấp...