Indochina Post – Đại lý Hải Quan được Tổng cục Hải quan cấp phép

Công ty vận chuyển bưu chính Đông Dương - Indochina Post được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài Chính chính thức cấp chứng nhận là Đại lý Hải quan. [caption id="attachment_953" align="aligncenter" width="900"] Indochina Post - Đại lý được Tổng cục Hải quan cấp phép[/caption] Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Indochina Post Việc là đại lý cho...