Chuyển hàng quốc tế từ Đà Nẵng đi Bucharest bằng đường hàng không chất lượng

Chuyển hàng quốc tế tại Đà Nẵng đi Bucharest (Rumani) bằng đường hàng không

Chuyển hàng quốc tế tại Đà Nẵng đi Bucharest (Rumani) bằng đường hàng không Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, tổng giá trị trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Rumani năm 2016 đạt trên 250,5 triệu USD, tăng 45% so với năm 2015 (180 triệu USD), trong đó xuất khẩu của VN sang Rumani...