Hỏi đáp: Quy định về hàng mẫu

Một số quy định về hàng mẫu

Khi khai hải quan hàng hóa xuất nhập dưới dạng hàng mẫu, cá nhân hay tổ chức phải nắm được quy định về định mức

Định mức hàng mẫu của tổ chức, cá nhân

1. Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho cá nhân ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho cá nhân ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng hoặc trị giá hàng hóa vượt quá 1.000.000 (một triệu) đồng nhưng tổng số tiền thuế phải nộp dưới 100.000 (một trăm nghìn) đồng được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Hàng hóa là hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức ở nước ngoài; hàng mẫu của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức ở Việt Nam có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Hàng hóa là hàng mẫu quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này không thuộc danh mục mặt hàng cấm nhập khẩu, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.

Quy dinh doi voi hang mau ca nhan, to chuc

Indochinapost hỗ trợ quý khách hàng trong khai báo hàng chuyển phát nhanh dưới dạng hàng mẫu (miễn thuế nhập khẩu và các loại thuế liên quan đối với định mức)

Cảm ơn quý khách đã quan tâm!

Rate this post
0/5 (0 Reviews)