Có những loại container nào?

Có những loại container nào?

Có những loại container nào? Kích thước container hiện nay có 3 loại theo tiêu chuẩn ISO là container 20…

2 năm ago