Thuật ngữ chuyên ngành Logistics

Thuật ngữ chuyên ngành Logistics Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng) C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm C.I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí....

Hàng xuất khẩu ghi sai nhãn mác bị xử phạt thế nào?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định: “Điều 10. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá: Nội dung ghi nhãn hàng hoá kể cả nhãn phụ phải bảo đảm trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hoá......... 2. Hàng hoá được sản xuất, chế biến tại Việt Nam...

Thủ tục xuất khẩu hàng hóa nhựa đường sang Lào

Hỏi: Thủ tục xuất khẩu hàng hóa nhựa đường sang Lào Trả lời: Mặt hàng Nhựa đường không thuộc danh mục các mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu nên Công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thương mại thông thường, không phải xin giấy phép xuất khẩu hoặc điều chỉnh giấy phép...

Giấy phép xuất khẩu gạo

Hỏi: Giấy phép xuất khẩu gạo Trả lời: Theo quy định hiện hành gạo là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Vì vậy muốn được xuất khẩu gạo doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 Về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31/12/2010.

Thủ tục nhập khẩu thiết bị đếm tốc độ vòng quay

Hỏi: Công ty nhập khẩu mặt hàng Encoder (thiết bị đếm tốc độ vòng quay), mã F686000DFA, số lượng 01 chiếc, trọng lượng 01 kg. Vậy khi nhập khẩu về có cần xin giấy phép chuyên ngành không? Thủ tục nhập khẩu? Mã HS là gì? Trả lời: 1. Chính sách mặt hàng: Do công ty không nêu cụ thể thiết...

Quá cảnh hàng hóa, trường hợp nào phải xin giấy phép?

Hỏi: Công ty lấy hàng từ Campuchia di chuyển qua cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh rồi di chuyển tiếp tới cảng Cát Lái Quận 2, sau đó xuất đi Mỹ. Công ty xin hướng dẫn thủ tục hải quan? Trả lời:  Căn cứ Điều 40 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định: “Điều 40. Quá...

Thủ tục nhập khẩu máy cắt giấy có phải xin giấy phép nhập khẩu ?

Hỏi: Thủ tục nhập khẩu máy cắt giấy có phải xin giấy phép nhập khẩu ? Trả lời: Căn cứ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng...

Thời hạn bổ sung C/O để hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt?

Hỏi: Công ty xin hỏi thời hạn bổ sung C/O để hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt? Trả lời: Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định: “2. Đối với hàng hóa nhập khẩu a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ...

Thời hạn mở tờ khai XK tại chỗ có phụ thuộc vào ngày lập hóa đơn?

Hỏi: Thời hạn mở tờ khai XK tại chỗ có phụ thuộc vào ngày lập hóa đơn? Trả lời: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 16. Lập hóa đơn: 2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn a) Tiêu thức “Ngày tháng...