Tư vấn – Hỏi đáp

Thuật ngữ chuyên ngành Logistics

Thuật ngữ chuyên ngành Logistics

Thuật ngữ chuyên ngành Logistics Bill of lading: Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng) C.&F. (cost & freight): bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm. Một điều kiện giao hàng trong Incorterm C.I.F. (cost, insurance & freight): bao gồm giá hàng hóa, […]

Hàng xuất khẩu ghi sai nhãn mác bị xử phạt thế nào?

Hàng xuất khẩu ghi sai nhãn mác bị xử phạt thế nào?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ quy định: “Điều 10. Trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá: Nội dung ghi nhãn hàng hoá kể cả nhãn phụ phải bảo đảm trung thực, rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng bản chất của hàng hoá……… 2. Hàng hoá được sản xuất, […]

Thủ tục xuất khẩu hàng hóa nhựa đường sang Lào

Thủ tục xuất khẩu hàng hóa nhựa đường sang Lào

Hỏi: Thủ tục xuất khẩu hàng hóa nhựa đường sang Lào Trả lời: Mặt hàng Nhựa đường không thuộc danh mục các mặt hàng cấm xuất khẩu hoặc hạn chế xuất khẩu nên Công ty có thể làm thủ tục xuất khẩu như hàng hóa thương mại thông thường, không phải xin giấy phép xuất khẩu […]

Giấy phép xuất khẩu gạo

Giấy phép xuất khẩu gạo

Hỏi: Giấy phép xuất khẩu gạo Trả lời: Theo quy định hiện hành gạo là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Vì vậy muốn được xuất khẩu gạo doanh nghiệp cần đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 4/11/2010 Về kinh doanh xuất khẩu gạo và Thông tư […]